Lätt att bo och leva

2020

Boendemöjligheter för alla

För oss på Växjöbostäder är det viktigt att alla upplever att de har samma möjlighet att hitta ett boende hos oss. Genom att upprätthålla den kommunala bostadskön och genom att erbjuda olika typer av boende så finns något för alla. Hos oss är alla hyresgäster lika mycket värda och behandlas på samma sätt. Det ska också vara tydligt vilka lägenheter som är tillgänglighetsanpassade. Bostadskön är idag endast baserad på kötid och inget annat, vilket skapar boendemöjligheter för alla. Kötiden för familjebostäder har minskat något men är fortsatt lång, vilket är en utmaning för att alla som behöver ska kunna få tillgång till en hyresrätt.

Vi vill skapa en trygg boendemiljö, som passar alla i kommunen och med en målsättning att öka mångfalden. Befolkningstillväxten i kommunen är en utmaning för oss och vi arbetar fortsatt med det. Mer om det under ”Bostadsmarknaden”. 

Hyresgästundersökningen

För oss är det viktigt att skapa ett hållbart boende. Vår boendemiljö ska vara social, ekonomisk och miljömässigt hållbar. För att säkerställa att vi får en helhetsbild genomför vi varje år en enkät där våra hyresgäster har möjlighet att berätta vad de tycker är bra och vad vi kan förbättra.

noun_Happy_1905041

81,7%

(2019: 81,5%)

Kundnöjdhet

noun_safe_171160

78,5%

(2019: 80,7%)

Trygghet

noun_talk_2902547

89%

(2019: 86,9%)

Ta kunden på allvar

83,7%

(2019: 82%)

Allmäna uttrymmen

"Vi försöker hjälpa familjer och hyresgäster som har fått ändrade förutsättningar att byta till ett nytt boende som passar dem bättre."

Bostadsförsörjning

Tillsammans med andra aktörer i kommunkoncernen är vårt mål att säkerställa att vi tillgodoser bostäder åt alla i kommunen, samt att behovet och efterfrågan av bostäder tillgodoses på ett hållbart sätt.

Läs mer
Group

7,3 år

(2019: 8,1 år)

Genomsnittlig kötid för en familjebostad

Stroke 305

1,4 år

(2019: 1,4 år)

Genomsnittlig kötid för en studentlägenhet

Rörelse på bostadsmarknaden

För att tillgängliggöra bostäder för de som vill in på bostadsmarknaden behöver vi verka för att en rörelse sker mellan bostäder. 

Våra åtgärder
Group

14,6 %

(2019: 12,3)

Omsättning familjebostäder

Stroke 305

70,4 %

(2019: 78,8)

Omsättning studentlägenheter