Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

2021

Lovaktiviteter

Lovverksamheten har fått fortsatt mycket positiv respons av såväl barn som boende i kvarteren. Vi utökade vår lovverksamhet 2021 med aktiviteter på påsklovet och höstlovet. Påsklovets mobila team besökte sex områden; Alabastern, Graniten, Hästhagen, Kråkan, Lassaskog och Romalyckan. På höstlovet besöktes Alabastern, Kråkan och Romalyckan.
Sommar med Växjöbostäder har bemannat två fasta platser, Kråkan och Romalyckan och den mobila verksamheten har besökt åtta områden; Alabastern, Graniten, Gnejsen, Hovs skolväg, Själakoret, Täljstenen, Vallan och Äpplet & Päronet.

Lovaktiviteterna öppnar upp för integration och nya kontaktvägar för såväl barnen som för deras föräldrar. Vår lovverksamhet har verkligen blivit ett koncept bland barnen och de kommer så fort vi är på plats. Vi kan på det sättet lära känna både barnen och deras föräldrar i området vilket är viktigt för trygghet och trivsel.
Utöver våra egna aktiviteter har vi också under alla lov samarbetat med Växjö BK och Öster i samhället som har uppmuntrat många barn till fotboll och samtal. På sommaren samarbetade vi också med Växjö DFF.
 
Växjöbostäder har jobbat systematiskt med lovverksamhet sedan start. Arbetet utgår från risken för social oro i våra områden till att förebygga genom närvaro. En stor risk är att skadegörelsen i våra fastigheter skulle öka om vi tog bort arbetet med att skapa relationer med de unga. 

Odling

De organiserade gemensamma odlingsplatserna är strategiskt placerade för att förändra vilka som besöker en viss plats i våra områden. På så sätt kan vi till exempel störa narkotikahantering och ta tillbaka platsen. Odlingen bidrar också till den sociala hållbarheten i områdena.

Under året har vi kunnat erbjuda odling i fem områden; Alabastern, Kråkan, Romalyckan, Själakoret och Täljstenen. Odlingen inspirerar och intresserar gammal som ung och under pandemin har aktiviteten varit oerhört viktig för att komma ut, prata med andra hyresgäster på gården och lära sig något nytt. Odlingen är positiv för miljön, hälsan och gemenskapen för hyresgästerna. Under året har odlingarna utvecklats väldigt mycket. Utvecklingen har varit fantastiskt positiv och engagerat många fler människor än vad vi kunnat tro.

Odlingsåret avslutades med skördefester under september i samarbete med Friluftsfrämjandet, Studiefrämjandet och Röda Korset. Vi lagade mat utomhus över öppen eld som vi bjöd hyresgästerna på. Många besökte våra skördefester, pratade och lärde känna sina grannar. Ett viktigt arbete kring social hållbarhet i våra områden som gav ett mycket positiv gensvar från hyresgästerna.

335 hyresgäster deltog på skördefesten fördelat på följande områden:

  • 35 personer Täljstenen
  • 90 personer Kråkan
  • 85 personer Romalyckan
  • 40 personer Själakoret
  • 60 personer Alabastern
  • 25 personer Äpplet/Päronet

Tillbaka