Verksamheten och våra medarbetare

2021

Verksamheten och våra medarbetare

Vårt mål om att bli Sveriges bästa hyresvärd är helt beroende av våra medarbetare. Här får du en överblick över oss som arbetar på Växjöbostäder och hur vi arbetar för att vara en bra och trygg arbetsgivare.

Vår värdegrund
Vår värdegrund VETA står för att vi är Välkomnande, Engagerade, Trygga och Affärsmässiga. Vi brukar säga att genom ett välkomnande sätt skapas en trivsam arbetsplats, där engagerade kollegor leder till trygga relationer och affärsmässiga beslut. VETA är också en viktig grund för att vi ska kunna nå visionen om att bli Sveriges bästa hyresvärd.

Alla i vår verksamhet ska känna för och leva efter vår värdegrund VETA. Den ligger som grund för våra utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar (APT) samt företagsmöten. Vi har, tillsammans med medarbetare och chefer, även tagit fram grunden till VETA-ledarskap. På så vis har alla möjlighet att vara med och påverka och säkerställa att företaget drivs på ett kvalitetssäkrat sätt. 

Nöjda medarbetare

Trygga och nöjda medarbetare är en grundförutsättning för att nå vår vision om att bli Sveriges bästa hyresvärd. 

Om medarbetarundersökningen

Organisationen, ledningsgrupp och styrelse

Läs mer

Friskvård, hälsa
och rättvisa

Läs mer
kvinna
Medelålder kvinnor

44 år

(2020: 44 år)
man
Medelålder män

47 år

(2020: 47 år)
tarta
Genomsnittlig medelålder

46 år

(2019: 46 år)
Fill 361
Genomsnittlig anställningstid

10,8 år

(Kvinnor 9,6 år, Män 11,3 år)

Vi vill vara inkluderande arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare

Läs om mångfald och jämställdhet

Socialt ansvar hos våra leverantörer och hur vi motverkar korruption

Läs mer

Könsfördelning

Group
Företaget

Män 67 % (67 st)
Kvinnor 33 % (33 st)

Group
Styrelsen

Män 64 % (8 st)
Kvinnor 36 % (3 st)

Group 5
Ledningsgrupp

Män 1 st
Kvinnor 4 st

6,1%

(2020: 8,3 %)

Personalomsättning

6,4%

(2020: 6,5 %)

Sjukfrånvaro

30%

(2020: 36,3 %)

Frisknärvaro