Digitalisering

Digitalisering Under 2021 har vi kunnat planlägga och strukturera än mer hur våra målsättningar ska kunna nås för att göra en digital förflyttning för både medarbetare och våra hyresgäster.

Det viktiga steget vi tog 2020, att leverera en plattform för framtidens behov i form av Boportalen, har visat sig hålla måttet för de behov vi sett här och nu. Genom portalen kan vi nu erbjuda fler smarta tjänster och funktioner som underlättar våra hyresgästers vardag.

Över 5 000 unika hyresgäster använder nu portalens olika funktioner såsom serviceanmälan, tvättstugebokning och beställning av underhåll i lägenheten och säga upp hyresavtal.

Under året har vi bland annat:
  • Lanserat tjänsten som gör det möjlighet att beställa lägenhetsunderhåll helt digitalt i Boportalen. Hyresgästen kan nu se och välja vilka tapet- kulör- och golv det finns att välja på och beställer enkelt och smidigt sitt lägenhetsunderhåll.
  • Utvecklat tjänsten för e-uppsägning av avtal med BankID i Boportalen
  • Digitaliserat funktionen kring olika formulär som nu kan göras helt digitalt av våra hyresgäster.
  • Arbetat fram en nyckelkvittensfunktion som är färdigställd, den aktiviteten har helt digitaliserats och därmed blivit mycket säkrare.

Utöver detta arbete gör vi även satsningar för AI-styrning av vårt bestånds värmebehov. För att säkra en digital inkludering behöver vi se till att varje hyresgäst har tillgång till våra tjänster, det inkluderar till exempel gratis internet för alla i lägenheten.

Under året har vi även fokuserat på att öka trygghet kring våra boende. Framöver kan vi med hjälp av sensorer och AI (artificiell intelligens) möjliggöra detta. Förslag på pilot är framtaget som vi hoppas kan ge oss många lärdomar för att hitta vägar framåt i arbetet. Genom att utveckla och bygga en modern IT-miljö kan vi erbjuda en arbetsplats som ger det bästa stödet för varje medarbetare och vara en attraktiv arbetsplats.

Vi driver också projekt för att säkra vår data än mer. Detta utforskande projekt kallar vi ÖDLa, Öppet Data Lager. Vi har kommit en bit på väg i arbetet och gör det i samarbete med flera andra aktörer inom Allmännyttan men också tillsammans med privata fastighetsägare. Vi deltar och medverkar i flera projekt som Allmännyttans digitaliseringsinitiativ driver och vår vd har under året suttit med i vd-rådet för detta arbete. Kommunkoncernen leder vår gemensamma övergång till processorienterat arbetssätt, vilket medför att en översikt över alla processer som finns inom koncernen och vårt bolag ska skapas. Vår kärnprocess är kundresan och samtliga delprocesser och aktiviteter inom den ska vara utformade med fokus på kundnytta. Större ingående aktiviteter är nu tydligt strukturerade och kan därför också diskuteras och effektiviseras på bästa sätt.

Genom digitalisering och smart uppkoppling kan vi skapa förutsättningar för hållbara boenden och en hållbar verksamhet runt dessa. Vår spaning framåt säger att vi behöver hålla jämna steg i utvecklingen kring framtidssäkrade tjänster och modernt boende genom lösningar som kunden förväntar sig. Det är därför viktigt för oss att fortsätta med vår digitalisering.