Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

2021

Trygghetsjour och rondering

Vi använder Securitas för trygghetsjour och rondering. Pandemin leder till att fler vistas i sin lägenhet över dygnet då det både arbetas och studeras uppkopplade från hemmet. Det har gjort att uppdragen för trygghetsjouren ökat markant.

Under 2021 har betydligt fler hyresgäster upplevt störningar från grannar, men vid en professionell bedömning har Trygghetsjouren mycket sällan konstaterat en störning. I statistiken benämner vi dessa som “obekräftade störningar”. En bekräftad störning kan vara ljud som når över gränsvärden eller annan aktivitet som vi inte kan acceptera i våra fastigheter. Antalet hemmafester på bland annat Campus står för en stor mängd av de bekräftade störningarna.

Obekräftade störningar perioden april-november
192 obekräftade år 2019
379 obekräftade år 2020
598 obekräftade år 2021

Antal störningar inomhus

64 st

(2020: 80 st)

Januari

73 st

(2020: 40 st)

Februari

67 st

(2020: 69 st)

Mars

92 st

(2020: 66 st)

April

52

(2020: 74 st)

Maj

89 st

(2020: 101 st)

Juni

86 st

(2020: 71 st)

Juli

83 st

(2020: 80 st)

Augusti

104 st

(2020: 17 st)

September

110 st

(2020: 60 st)

Oktober

79 st

(2020: 64 st)

November

74 st

(2020: 39 st)

December