Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

2021

Vräkningsförebyggande arbete

Sedan 2020 har vi sett en ökning av antalet genomförda avhysningar. Växjöbostäder har därför valt att satsa extra resurser på att initiera ett vräkningsförebyggande arbete för att främja ett hållbart kvarboende för hyresgäster med olika svårigheter.

Sedan augusti 2021 har en bostadssocial samordnare arbetat med att ta fram förebyggande åtgärder för att minska antalet sena hyresbetalare samt minska antalet verkställda avhysningar. En av de åtgärder som har etablerats är informationsbesök där hyresgästen får stöd och information för att uppnå en bättre privatekonomi där hyran betalas i tid.
Under hösten har även ett flertal avhysningar blivit förebyggda genom aktivt arbete med hyresgästen och genom nära samverkan med Växjö kommuns boendeenhet. Inför år 2022 kommer detta arbete fortgå där vi siktar på att minska antalet återkommande sena hyresbetalare. Det finns en stor risk för psykisk ohälsa bland människor som står inför avhysning och Växjöbostäder ingår i det nationella arbetet i att motverka detta genom att hitta lösningar för de skuldsatta.
 
noun_talk_2902547

14 st

(2020: 4 st)

Antal avhysningar

Group

675 st

(2020: 618 st)

Antal sena hyresbetalningar