Ett Hållbart Växjö som växer

2021

Vår roll i framtidens Växjö - nybyggnation

I vårt ägardirektiv framgår det att vi ska verka för att kommunen har ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av attraktiva bostäder i hyresform som profilerar kommunen som en attraktiv bostadsort samt miljö- och tillväxtkommun.
 
Under 2021 färdigställdes 24 nya bostäder i kvarteret Saturnus (stadsdelen Väster) i den sista etappen. 10 av dessa bostäder är ägarlägenheter, sex stycken är sålda. En första inflyttning med 10 lägenheter är genomförd i kv Tunnlandet på Bredvik.
 
Vi har 182 lägenheter under byggnation. Det är i kvarteren Tunnlandet i Bredvik, 60 stycken och kv Bärnstenen och Alabastern på Araby, 122 stycken. På Araby ska upplåtelseformerna bostadsrätter och ägarlägenheter uppföras. Arbete med prissättning, bildningar av föreningar och fastighetsregleringar är påbörjade.
 
Planeringsarbetet pågår för kvarteret Ansgarius (tidigare Växjö kommunhus). Vi utreder förutsättningar för förändringar, rivningar, status på befintlig stomme och fasad för att kunna göra vägval i vårt fortsatta arbete. Kalkylarbeten pågår och dialoger genomförs med olika intressenter.
 
Vi har ett tydligt mål med jämn byggtakt utifrån efterfrågan. För att stärka integrationen och säkerställa bostäder för alla ska vårt bestånd erbjuda olika geografiska lägen, standard, ålder, marklägenheter, flerbostadshus, små och stora lägenheter samt hyresnivåer. 
Group 9

34 bostäder

(2020: 25 bostäder)

Nybyggnation

Group

60 bostäder

(2020: 34 bostäder)

med inflyttning 2022

Group 2

182 lägenheter

under byggnation 2021

Marktillgång och byggmarknaden

Tillgång till mark är en förutsättning för att vi ska kunna bygga enligt marknadens efterfrågan. Vi har löpande dialog med olika intressenter på marknaden och är öppna för samarbeten. Vi konkurrerar både avseende mark och upphandling av entreprenörer på precis samma marknad som de som bygger andra upplåtelseformer. Byggprisutvecklingen utmanar både vid nybyggnation, vid underhållsprojekt och vid renoveringar. Vi arbetar hela tiden för att utmana marknaden för att hitta kostnadseffektiva lösningar.