Bostadsförsörjning

Vi deltar i både styr- och projektgruppen i det koncernövergripande arbetet med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan. Målet är att säkerställa behovet och att efterfrågan av bostäder tillgodoses på ett hållbart sätt för alla i kommunen.
 
Vi, tillsammans med Vidingehem, ansvarar för att Växjö kommun erbjuder bostäder enligt bosättningslagen. Under 2021 bosatte vi och Vidingehem 17 personer. Detta ställer höga krav på oss som hyresvärd och utmanar vår organisation. Genom ett nära samarbete med Växjö kommun säkerställer vi att våra nya medborgare slussas in i samhället. Under 2021 har utflyttningar genomförts för de hyresavtal som uppnått tidsbegränsningen på två år som gäller enligt bosättningslagen