Rörelse på bostadsmarknaden

För att tillgängliggöra bostäder för de som vill in på bostadsmarknaden behöver vi verka för att en rörelse sker mellan bostäder. Vi vill verka för att ensamhushållen i en stor lägenhet ges möjlighet att flytta till en mindre och att villaägaren som överväger att sälja väljer att flytta till en hyresrätt.
 
Vi arbetar kontinuerligt med att motverka och avbryta otillåten andrahandsuthyrning. Genom kontroller säkerställer vi att endast de som har rätt att bo i vårt bestånd också är de som bor hos oss. Under 2021 återförde vi 18 lägenheter till kön. Under året har vi även genomfört två ”Bokoll” i vårt studentbestånd. “Bokoll” innebär att vi säkerställer att studenten uppfyller kraven om att klara minst 15 högskolepoäng per termin. Efter årets genomförda kontroller har vi återfört ca 90 studentbostäder till kön. Vi ser en stor risk med olovlig andrahandsuthyrning i samband med flytt. Därför jobbar Växjöbostäder aktivt med att motverka olovlig andrahandsuthyrning i alla former.

För att följa rörelsen på bostadsmarknaden följer vi omsättningen i våra bostäder. Omsättningen är beräknad på hur stor andel av våra bostäder som fått en ny hyresgäst, vilken kan komma från vårt befintliga bestånd men även från den som får sin första lägenhet hos oss på Växjöbostäder. 

Hurra för hyresrätten – och vår nyproduktion!
Vi fortsätter att använda vår devis Hurra för hyresrätten! för att lyfta alla fördelar med både hyresrätten som helhet, och nybyggnation i synnerhet. Under året har vi marknadsfört vår pågående byggnation i kvarteret Tunnlandet i den nya stadsdelen Bredvik.

Då vår nybyggnation konkurrerar på samma marknad och med samma målgrupp som bostadsrätterna fortsätter vi att visa upp vår nyproduktion med en anpassad site. Där erbjuder vi intressenter en bostadsväljare. I bostadsväljaren går det att klicka sig runt och se olika lägenheters placering, även se planritningar och om en lägenhet finns tillgänglig för uthyrning. Om lägenheten är ledig finns en länk för intresseanmälan direkt till Boplats Växjö (den kommunala bostadskön).

Med ”Hurra för hyresrätten!” är vår ambition fortsatt att stärka hyresrätten som boendeform. För att nå en bredare målgrupp har vi under 2021 gjort mer riktade kampanjer i digitala kanaler och valt nya arenor för våra budskap.

Genom att än mer anpassa vårt budskap och bredda vår målgrupp, samt att synas på fler arenor, kan vi nå fler som kan se hyresrätten som ett attraktivt boendealternativ, som kan främja en rörelse på bostadsmarknaden. Exempelvis nå de som idag bor i villa men på sikt tänker sig flytta, att då se fördelar med hyresrätten eller för den som bor ensam i en stor lägenhet kan tänka sig att flytta till en mindre.
Group

16,4%

(2020: 14,6%)

Omsättning familjebostäder

Stroke 305

63,9%

(2020: 70,4%)

Omsättning studentbostäder