Vår affärsidé är nära knuten till de fem ämnen som ska finnas med i en hållbarhetsredovisning. Vår verksamhet har störst påverkan vad gäller miljö, sociala förhållanden och personal. Dessa ämnen får därmed störst fokus i vår hållbarhetsredovisning.

Vi är tacksamma över att leva i ett samhälle där mänskliga rättigheter är en självklarhet. Vi har inte identifierat några väsentliga risker i bolaget och kommer därför inte att beröra ämnet närmare i denna hållbarhetsredovisning

Vi som beställare med många leverantörer och entreprenörer utsätts för risker avseende korruption. Hur vi arbetar med detta löpande kan du läsa om under ”Verksamheten & våra medarbetare”.

Vi har även en del i hållbarhetsredovisningen som handlar om Verksamheten och våra medarbetare. Där berättar vi om hur vi får engagerade medarbetare och attraherar rätt kompetens.