Våra intressenter

Våra intressenter är våra hyresgäster, medarbetare, politiker, leverantörer, kommuninvånare i stort och media. Våra nybyggnadsprojekt intresserar också andra bostadsbolag, kommuner och i vissa fall även andra länder.

Väsentlighetsanalys - vad är intressant för våra intressenter?

Genom en konstant nära dialog, med vår primära intressegrupp, våra hyresgäster, samt med tydliga direktiv från våra ägare, har vi en god insyn i vilka frågor som berör våra intressenter allra mest. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och är de som möjliggör vårt hållbarhetsarbete. För media, kommuninvånare och andra intressenter menar vi att transparensen är det viktigaste och vår ambition är att vara transparenta i detta dokument.
Vår ledningsgrupp och styrelse har konstaterat att vår affärsidé är det som är av störst intresse för våra intressenter och därför leder oss igenom vår hållbarhetsredovisning