Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

Lovaktiviteter

#sommarmedväxjöbostäder har fått fortsatt mycket positiv respons av såväl barn som boende i kvarteren. Tre fasta platser har bemannats, Araby, Teleborg och gamla Norr. Dessa kompletteras med en uppsökande verksamhet i alla våra andra områden. Lovaktiviteterna öppnar upp för integration och nya kontaktvägar för såväl barnen som för deras föräldrar.

Öster i Samhället och Växjö BK med tigerklubben har arrangerat kvartersfotboll kombinerat med viktiga samtal om kamratskap. 124 tjejer och 393 killar deltog i aktiviteter med Öster i Samhället.

Odling

De organiserade gemensamma odlingsplatserna är strategiskt placerade för att förändra vilka som besöker en viss plats i våra områden. På så sätt kan vi t.ex. störa narkotikahantering och ta tillbaka platsen. Under året har vi utvecklat våra odlingar genom att starta odlingslek med våra yngre hyresgäster. Utvecklingen har varit fantastiskt positiv och engagerat långt många fler människor än vad vi kunnat tro. Vi ser fram emot att framgent kunna lyfta arbetet till nya nivåer utan påverkan av en pandemi.

Tillbaka