Ett Hållbart Växjö som växer

2020

Växjö kommun växer

Växjö kommun växer och prognosen säger att kommunen kommer att ha 100 000 invånare år 2024/2025. Befolkningstillväxten ökar med mer än 1 000 invånare per år och detta innebär att behovet av hyresbostäder ökar och ställer krav på ett aktivt och långsiktigt samhällssocialt arbete.  

Bostadsmarknaden
En av våra möjligheter är att erbjuda fler växjöbor ett tryggt och hållbart boende. Våra bostäder ska präglas av bra kvalitet och varje projekt ska vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Vi kan skapa boendemöjligheter för alla. Flertalet av våra både nya och befintliga kommuninvånare har inte möjlighet att efterfråga varken nyproducerade hyresrätter eller ägarlägenheter. Vi har därmed i samhället ett stort behov av rörelse på bostadsmarknaden. För att lösa bostadsbristen behöver vi göra mer än att bygga nytt, vi måste också få fler att röra sig på bostadsmarknaden.

Vi följer fortsatt förändringen och osäkerheten som idag råder på bostadsmarknaden. Vår byggtakt framåt kommer fortsatt att möta efterfrågan och behovet av bostäder.

Vårt miljöarbete vilar på flera värderingar & mål

Group 331

1

Minska energianvändning med 20%

Stroke 338

2

Minskad vattenförbrukning med 8%

Fill 332

3

Fossilbränslefria
till 2020

Kemikalier

4

Fasa ut kemikalier som innehåller farliga ämnen

Group 5

5

Radonhalt under 200 Bq/m3 i alla fastigheter

Trabaserad

6

Träbaserad nyproduktion

Avfall

7

Mätbarhet på avfall

Miljön: ett ansvar hos oss alla

Vår verksamhet har en stor miljöpåverkan. Både i de val vi gör på våra byggen men också effekten av vårt äldre bestånd. Den löpande verksamheten och våra hyresgästers beteendemönster påverkar också miljön mycket. Vårt miljöarbete omfattar därför alla i vår verksamhet. Från ägare och anställda till hyresgäster, entreprenörer och leverantörer. 

Stort underhållsbehov i befintligt bestånd

109 miljoner

(2019: 92 miljoner) Läs om hur vi jobbar med underhåll
Group 9

25

(2019: 96)

Bostäder, nybyggnation

Finansiering av nyproduktion och renoveringar

Enligt den svenska modellen är bostadshyresmarknaden i Sverige en reglerad marknad där Hyresgästföreningen (HGF) har förhandlingsordning på nästan alla våra bostäder. En av våra största utmaningar är att införa hyror som medger hållbara bostäder i vårt bestånd.

Läs mer

28 000 - 35 000

(35 000 kr/kvm)

kr/kvm för nybygge