Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

2020

Vardagstrygghet

För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner sig trygga i och omkring sina bostäder, oavsett var de bor. Med ansvar för boendemiljön till över 15 000 Växjöbor är vi en nyckelspelare för ett tryggt Växjö. 

Pandemin har kraftigt påverkat vår möjlighet att arrangera träffar med våra hyresgäster under året. Det har krävt att vi tänkt om i vårt arbete med att skapa en dialog med hyresgästerna. 

4 st

2019: 4 st

Trygghetsvandringar

noun_talk_2902547

379 st

2019: 192 st

Obekräftade störningar apr-nov

Vi använder Securitas för trygghetsjour och rondering. Pandemin 2020 leder till att fler vistas i sin lägenhet över dygnet då det både arbetas och studeras uppkopplade från hemmet.

Trygghetsjour och rondering

Säkra fastigheter och förvaltningsplan

Socialt ansvar hos våra leverantörer Läs mer

Aktiviteter för våra hyresgäster

Läs mer

Digitalisering

Läs mer