Växjöbostäder i korthet och om års- och hållbarhetsredovisningen

2020

Växjöbostäder i korthet

Växjöbostäder, organisationsnummer 556935–3534, är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö. Vi erbjuder ett varierat utbud av välskötta lägenheter i både stadsnära och naturnära boendemiljöer. Med ett aktivt miljö- och samhällsansvar är vi en viktig del av en hållbar utveckling i Växjö. Vår engagerade och kunniga personal arbetar för att våra hyresgäster – oavsett behov eller fas i livet – ska trivas och må bra i sin bostad.

Växjöbostäder AB är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, organisationsnummer 556602–4641. Båda bolagen har sitt säte i Växjö kommun. Växjö Kommunföretag AB ägs till 100 procent av Växjö kommun. Växjöbostäder AB är anslutet till Sveriges Allmännytta, arbetsgivarorganisationen Sobona samt till Allmännyttans inköpscentral HBV Husbyggnadsvaror. Växjöbostäders VD är ledamot i HBV:s styrelse sedan 2015.

 Vår vision: Sveriges bästa hyresvärd!

Våra löften

Vi gör det lätt att bo & leva för våra hyresgäster: Om hur vi skapar boendemöjligheter för alla och arbetar för att ha de mest nöjda hyresgästerna i Sverige.

Läs mer

Vi skapar attraktiva boendemöjligheter där du trivs och utvecklas: Vi beskriver hur vi arbetar för att skapa vardagstrygghet och 

Läs mer

Vi medverkar till ett hållbart Växjö som växer och utvecklas: Vår största miljöpåverkan är genom vårt äldre befintliga bestånd och när vi bygger nytt. Här presenterar vi våra högt uppsatta miljömål och vad vi behöver göra för att bli hållbara även i vårt befintliga bestånd

Läs mer

Om års- och hållbarhetsredovisningen

Detta är fjärde året i rad Växjöbostäder gör en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. I år är första gången som vi gör den helt digitalt. Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6e kapitel. Varje bolag inom koncernen upprättar sin egen hållbarhetsrapport så denna hållbarhetsredovisning omfattar endast den juridiska personen Växjöbostäder AB. Det är styrelsen som har ansvaret för att hållbarhetsredovisningen tas fram och revisorn som lämnar ett yttrande över att den upprättats. Hållbarhetsdelen börjar här! Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är grundläggande för vår verksamhet. Vår långsiktighet är avgörande för vår överlevnad och för våra intressenter. Vem är denna hållbarhetsredovisning till för? Och varför har vi valt att redovisa just det vi redovisar?