Digitalisering

Under 2020 har Växjöbostäder kunnat formulera klara målsättningar för den digitala transformation som Växjöbostäder behöver göra för att kunna möta framtida kundförväntningar. Det första grundläggande steget har vi under året kunnat leverera – en ny boportal - den möjliggör att kunden kan välja en väg för alla interaktioner som hen har med Växjöbostäder.
 
Det är en helt ny plattform för oss som bolag och för digitaliseringen är den en stor tillgång. Nu har vi använt Boportalen sen i maj och startskottet har verkligen inspirerat till vidare utveckling för bolaget. Nöjda kunder och nöjda medarbetare – men mycket spännande utveckling kvarstår. Vi hoppas att vi genom portalen ska kunna erbjuda smarta tjänster till våra kunder och bra kanaler till samhällets olika funktioner som gör våra kunders vardag enkel. Vi skapar tillsammans ett hållbart Växjöbostäder och här har vi nu ett forum för att kunna göra det tillsammans.
 
Vi driver också viktiga projekt för att säkra vår och kunders data än mer. Visionen är att ett värde i en datakälla endast ska finnas på ett ställe. Detta utforskande projekt kallar vi ÖDLa och det står för Öppet Data Lager. Vi har kommit en bit på väg i arbetet och gör detta i samarbete med flera andra aktörer inom Allmännyttan men också tillsammans med privata fastighetsägare. Vi deltar och medverkar i flera projekt som Allmännyttans digitaliseringsinitiativ driver och vår vd sitter nu med i vd-rådet för detta arbete.
 
Kommunkoncernen leder vår gemensamma övergång till processorienterat arbetssätt, vilket medför en översikt över alla processer som finns inom koncernen och vårt bolag. Vår kärnprocess är kundresan och samtliga delprocesser och aktiviteter inom den ska vara utformade med fokus på kundnytta. Vi har påbörjat arbetet och kommit kunna ta oss igenom flera avdelningars arbete.
 
För framtiden har vi stora visioner och ser goda möjligheter med vår digitalisering. Vi vill skapa ett hållbart Växjöbostäder och då behöver både medarbetare, kunder och våra fastigheter vara smart uppkopplade