Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

Säkra fastigheter och förvaltningsplan

Vi har under året jobbat med vår utlovade servicegaranti, som vi listat kriterier för i vår förvaltningsstrategi. Servicegarantin fastställer inställelsetider då vi påbörjat ett serviceärende. Genom rätt prioriteringar blir vi effektivare och avhjälper de mest kritiska ärendena först.
 
Vårt systematiska arbete med rondering och tillsyn har under året varit i stort fokus. Att genomföra dessa på tider då våra hyresgäster är hemma har inneburit att vi fått en närmre dialog med de boende i våra områden. Det förebyggande arbetet bidrar till att vi kan åtgärda brister innan de blir ett akut fel. Vi vill finnas nära våra hyresgäster.

Digital arbetsyta för vår förvaltningsplan är framtagen. Vi kan genom den samla all data om fastigheten på ett ställe och analysera resultaten samt besluta om vidare åtgärder. Nu fortsätter arbete med att analysera all data och vi har för avsikt att sätta individuella mål och åtgärder för respektive fastighet. 

Socialt ansvar hos våra leverantörer

När det är applicerbart i de upphandlingar vi gör uppmuntras, alternativt kravställs, våra leverantörer och entreprenörer att arbeta med mångfald och i vissa fall ställer vi som krav på att rekrytera de som bor i våra bestånd eller människor i arbetsmarknadsåtgärder. I vissa avtal kravställer vi att entreprenörer ska samarbeta med skolor och erbjuda praktik och lärlingsplatser. Vi har detta i de flesta avtalen och kan arbeta för att bli ännu bättre.

Tillbaka