Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

2021

Säkra fastigheter och förvaltningsplan

Vi har under året jobbat med vår utlovade servicegaranti, som vi listat kriterier för i vår förvaltningsstrategi. Servicegarantin fastställer inställelsetider då vi påbörjat ett serviceärende. Genom rätt prioriteringar blir vi effektivare och avhjälper de mest kritiska ärendena först. Under året har vi uppfyllt löftet till 90 procent. Trots vår servicegaranti kan det finnas risk att vi inte håller vårt löfte, det kan vara brist i arbetssätt samt systemstöd, vilket gör att vi passerar tidsintervallet.

Vårt systematiska arbete med rondering och tillsyn har även under 2021 varit i fokus. Att genomföra dessa på tider då våra hyresgäster är hemma har inneburit att vi fått en närmre dialog med de boende i våra områden. Det förebyggande arbetet bidrar till att vi kan åtgärda brister innan de blir ett akut fel.
Genom vår digitala arbetsyta där vi samlat all data om fastigheten på ett ställe har vi kunnat analysera enklare och fattat beslut om vidare åtgärder. Vi har identifierat vanligast förekommande fel och kostnader i förhållande till dessa samt avvikande kostnadstrender för den enskilda fastigheten. Detta har resulterat i direkta åtgärder för vissa fastigheter och underhållsbehov framöver för andra.