Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

Trygghetsjour och rondering

Vi använder Securitas för trygghetsjour och rondering. Pandemin 2020 leder till att fler vistas i sin lägenhet över dygnet då det både arbetas och studeras uppkopplade från hemmet. Det har gjort att uppdragen för trygghetsjouren ökat markant.

Betydligt fler hyresgäster har upplevt störningar från grannar, men vid en professionell bedömning har Trygghetsjouren mycket sällan konstaterat en störning. I statistiken benämner vi dessa som “obekräftade störningar”. En bekräftad störning kan vara ljud som når över gränsvärden eller annan aktivitet som vi inte kan acceptera i våra fastigheter.

Sammantaget när vi summerar alla ärenden för Trygghetsjouren, såväl obekräftade som bekräftade, framkommer bilden enligt siffrorna nedan.
Obekräftade störningar perioden april-november

192 st

2019
Obekräftade störningar perioden april-november

379 st

2020

Störningar inomhus

66 st

(2019: 32 st)

April

76 st

(2019: 50 st)

Maj

101 st

(2019: 31 st)

Juni

71 st

(2019: 24 st)

Juli

80 st

(2019: 25 st)

Augusti

76 st

(2019: 33 st)

September

60 st

(2019: 40 st)

Oktober

64 st

(2019: 51 st)

November