Ordförande sammanfattar ett händelserikt 2020

2020 har varit ett händelserikt år för Växjöbostäder. Vi har arbetat med byggnationer, hållbarhet - såväl med sociala frågor, miljömässigt som utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det har varit ett år där nya samarbeten tagit plats och där vi har tagit hand om de utmaningar som Coronapandemin medfört.
 
Under året har det stora projektet varit Ansgarius, eller vad som är känt som det gamla kommunhuset. Vi har signerat ett samarbetsavtal med Midroc för att utveckla projektet som kommer att innebära byggnation av mer än 200 lägenheter, och som kommer att bli ett lyft för Växjö centrum. I fastigheten kommer olika upplåtelseformer att byggas, och även trygghetsboende kommer att ta form.

Ett annat projekt som styrelsen fattat beslut om är nya bostäder i Arabyområdet. Där prövade vi ett nytt sätt att upphandla vilket gav oss resultatet att vi i kalkylerna återvände till 2014 års prisnivåer. Även där är målet att bygga i olika upplåtelseformer.
 
Hållbarhetsfrågor är viktiga, och vårt fokus ligger framför allt på två aspekter; att investera i ny teknik och att pröva ny teknik i nyproduktion, men även när det gäller underhåll av det gamla beståndet. Vi är ett bolag som präglas av att våga ta täten och gå framåt i dessa frågor. Men hållbarhet är även de sociala frågorna och de mjuka värdena, och där vill jag särskilt lyfta vår satsning på odling i våra bostadsområden. Vi har även satsat på sommaraktiviteter i våra områden, och vi arbetar strategiskt med att utveckla våra mötesplatser och modernisera såväl de fysiska mötesplatserna som den verksamhet som bedrivs, i samverkan med externa aktörer. Trygghetsfrågorna är alltid centrala i vår verksamhet och under 2020 inleddes en satsning på trygghetsvärdar, som kommer att få full effekt under 2021.
 
Ur ett ekonomiskt perspektiv har vi arbetat strategiskt och målmedvetet för att se till att vi har ekonomiska förutsättningar för att ta hand om och satsa på vårt bestånd. Vi har förhandlat med Hyresgästföreningen om hyresnivåerna, och vi har prövat bruksvärdeshyror. Detta har gett oss goda möjligheter att genomföra de åtgärder som vi gjort under 2020, där vi har satsat mer på underhåll än någonsin tidigare i bolagets historia, såväl stora som små projekt.
 
2020 har varit ett minst sagt utmanande år. Den världsomspännande pandemin har till stor del varit utmanande även för Växjöbostäder. Vi har jobbat med hyresgästerna i våra kommersiella lokaler, och det har även inneburit svårigheter kring uthyrning av nyproduktion, som till exempel studentbostäder. Växjöbostäder har fått ändra sina rutiner, tänka om och ställa om. För ett bostadsbolag som vill vara nära och utveckla relationerna med sina hyresgäster innebär det naturligtvis en utmaning att förändra sitt arbetssätt. Med hjälp av de strategier som vi påbörjat redan innan 2020, med en ökad digitalisering och smarta verktyg för närhet mellan hyresgäst och bostadsbolag, kan vi konstatera att vi har lyckats. Växjöbostäder är drivande i branschen när det gäller den digitala utvecklingen. Vår digitala boportal har utökats med flera tjänster och där ligger Växjöbostäder i framkant i jämförelse med branschen.
 
Det målmedvetna arbetet ger resultat, och under 2020 har vi ökat kundnöjdheten i bolaget. Våra hyresgäster är nöjda med att bo hos oss och trivs med oss som hyresvärd enligt den senaste hyresgästundersökningen. Ett tydligt mått på att vi är helt rätt ute med våra strategier!
 
Växjö är en växande stad, och många vill bosätta sig i Växjö. Vi ska leverera bostäder med kvalitet där hyresgästerna ska trivas och känna sig trygga. Det är vårt ständiga fokus! Därför måste våra medarbetare känna sig stolta över det fantastiska arbete som de har genomfört under 2020. 

Stort tack!
 
Rene Jaramillo (M) 
Ordförande i Växjöbostäder AB