2020 | Års- och hållbarhetsredovisning

Välkommen till vår års- och hållbarhetsredovisning 2020

I år presenterar vi Växjöbostäders första helt digitala års- och hållbarhetsredovisning. Du hittar alla delar som du även hittat tidigare. Från hur vi arbetar med miljöfrågor och underhåll av våra fastigheter till Växjöbostäder i siffror och årets årsredovisning som PDF. Guida dig igenom de olika delarna genom att klicka dig vidare på sidorna eller genom att använda menyn uppe till höger. Välkommen till vår digitala års- och hållbarhetsredovisning.

Vi ska bli Sveriges bästa hyresvärd

Vår vision om att bli Sveriges bästa hyresvärd är ett tydligt fokus när vi förbättrar och förnyar. Resultatet av 2020 års hyresgästenkät visar att vi blir bättre och det visade även föregående års enkät.

Maria Säterdal,
Vd Växjöbostäder

Läs vd-ordet
Group

684 495

(2019: 666 726 tkr)

Nettoomsättning, tkr

Group 4

99

(2019: 94 st)

Antal medarbetare

Ordförande har ordet

Rene Jaramillo (M)

Läs mer

Engagerade och kunniga medarbetare säkerställer att våra hyresgäster, oavsett behov eller fas i livet, trivs och mår bra i sin bostad.

Om verksamheten och våra medarbetare
Group

134 899

(2019: 125 337 tkr)

Årets resultat efter finansiella poster, tkr

Group 3

Årsredovisningen i sin helhet

Till årsredovisningen
Bostadsmarknaden, underhåll och miljö

Ett hållbart Växjö som växer

Läs mer

Attraktiva bostäder där du trivs och känner dig trygg

Läs mer
Hållbarhetsfrågor är viktiga i alla delar av verksamheten och vi är glada över att få visa upp allt vi gör.
Om års- & hållbarhetsredovisningen
Group 2
Lätt att bo och leva

9 065 bostäder

(2019: 9 041 st) Läs mer
Group

15 150

(2019: 14 669)

Folkbokförda i vårt bestånd

Group 3

25

(2019: 96)

Färdigställd nybyggnation

Group

602

(2019: 594)

Lokaler

Group

52 811

(2019: 55 880)

Lokaler kvm

Stroke 305

2 137

(2019: 2137)

Studentbostäder