Vi ska bli din bästa hyresvärd

Vår vision om att bli Sveriges bästa hyresvärd är ett tydligt fokus när vi förbättrar och förnyar. Resultatet av 2020 års hyresgästenkät visar att vi blir bättre och det visade även föregående års enkät.

Vi får alltså bekräftelse på att våra hyresgäster tycker att vi är på rätt väg och vi fortsätter därför att satsa framåt med över 100 åtgärder för att våra hyresgäster ska uppleva att de har den bästa hyresvärden. Under devisen “Hallå hyresgäst” ber vi om våra hyresgästers uppmärksamhet och berättar vad vi gör för att de ska bli ännu nöjdare.

Pandemin har såklart påverkat oss på olika sätt under året och vi får räkna med att den påverkar oss och våra hyresgäster första halvåret 2021. Vi har så långt det varit möjligt fortsatt utföra planerade arbeten, underhåll, rondering och löpande reparationer samt hållit vårt kundcenter öppet genom att ställa om och lösa det med hänsyn till de rekommendationer som har kommit.

Vårt senaste tillskott av nya lägenheter finns i kvarteret Saturnus på Wieselgrensgatan och inflyttning i etapp ett av tre skedde i december. I etapp tre finns 10 ägarlägenheter och flera är sålda med inflyttning under 2021. Uthyrningen av fler nybyggda lägenheter kommer att ske i det nya bostadsområdet Bredvik vid Södra Bergundasjön och Pär Lagerkvist skola. Där bygger vi 70 hyresrätter i trä.

Under 2020 släppte vi vår nya bostadsportal. Portalen ersätter inte bara gamla “Mina sidor” utan är början på en rad möjligheter att kunna göra boendet och vår service enkel och tillgänglig dygnet runt. Nästan 4 000 hushåll har aktiverat sina konton och använder Boportalen för att boka tvättstuga, göra serviceanmälan, kontakta oss, med mera.

Detta är bara början. Under första kvartalet 2021 kommer hyresgästerna kunna beställa nya tapeter och underhåll av golv i Boportalen. Den analoga hanteringen med papper och blanketter kan tas bort och allt sköts smidigt helt digitalt.

Jag vill påstå att vi och fastighetsbranschen med Boportalen har tagit ett stort kliv fram i den digitala utvecklingen. Vi kommer att öka takten ännu mer och erbjuda fler digitala lösningar som förenklar vardagen för våra hyresgäster men också för oss själva.

Vi behöver få fler nya erfarenheter och fler digitala lösningar, Den digitala transformationen i vår verksamhet är en förutsättning för att utveckla framtidens hållbara boende och samhälle. 

Vårt engagemang och vilja att göra skillnad genomsyrar organisationen och är en viktig styrka när vi hanterar utmaningar och jobbar med utveckling. Jag är trygg med att vi kan möta kommande utmaningar och tillgodose hyresgästernas och bolagets behov, nu och i framtiden.


Maria Säterdal
Vd i Växjöbostäder AB